Adli Antropolojide Kimliklendirme ve Ölüm Şekli Belirleme

Dr. Deren ÇEKER (Adli Antropolog - KKTC Sağlık Bakanlığı Adli Tıp Birimi)

27 Mart 2019 - 14:00 - A.Ü. D.T.C.F Muzaffer Göker Salonu

ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu

Geçmişten Bugüne Gelenek:

Kültürel Değişme Ulusal Sempozyumu

Bildiri Çağrısı

20-21 Nisan 2019 - ODTÜ - Ankara

 2000’Lİ YILLARDA TÜRKİYE’DE ANTROPOLOJİ

ANTROPOLOJİ DERNEĞİ IV. ULUSAL ANTROPOLOJİ KONGRESİ BİLDİRİ ÇAĞRISI

17-18-19 Ekim 2019, İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri / İstanbul

 

İstanbul Üniversitesi "2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Kılavuzu" 21 Aralık 2018 tarihinde yayınlandı.

Joomla Extensions
Positive SSL