Sitemizin bu bölümünde Antropolog Oya TOPDEMİR tarafından, 2006 yılında tamamlanan, Kastamonu İli''nin Araç İlçesi''ne bağlı olan Akıncılar Köyü''nde gerçekleştirilen araştırma sonrasında hazırlanan lisans bitirme çalışmasını bulacaksınız. Aşağıda, gerçekleştirilen araştırma sonrasında hazırlanan lisans bitirme çalışmasından bazı bölümler yer almaktadır.

Oya TOPDEMİR''in özgeçmişine ulaşmak için tıklayınız...

***

ÖNSÖZ

TEŞEKKÜR

SUNU

KISALTMALAR

FOTOĞRAFLARIN LİSTESİ
TABLOLARIN LİSTESİ
ÖZEL AMAÇLI VE YAZI İÇERİSİNDE GEÇEN TABLOLARIN LİSTESİ
GRAFİKLERİN LİSTESİ
HARİTA VE KROKİLERİN LİSTESİ

İÇİNDEKİLER

I.BÖLÜM - ANTROPOLOJİ HAKKINDA

 • TOPLUMSAL BİLİMLER VE ANTROPOLOJİ
 • ANTROPOLOJİNİN ALT DİSİPLİNLERİ

II.BÖLÜM - ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI VE METODOLOJİ

 • ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI VE METODOLOJİ
 • 1-SAHA ÖNCESİ YAPILAN ÖN ARAŞTIRMA

a-Konu seçimi
b-Ön araştırma
c-Problemin sınırlandırılması
d-Örnek seçimi
e-Mülakat sorularının hazırlanması

 • 2-SAHADA VERİ TOPLAMA AŞAMASI

Mülakat uygulaması

 • 3-SAHA SONRASI YAPILAN AŞAMALAR

a-Araştırmada elde edilen verilerin gruplandırılması
b-Araştırmada elde edilen verilerin tasnifi (Döküm)
c-Elde edilen frekanslardan tabloların yapılması
d-Raporun yazılması

 • ÇALIŞMA ORGANİZASYONUMUZ

III.BÖLÜM - A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

 • TARİHÇESİ
 • COĞRAFİ YERİ VE SINIRLARI
 • YÜZEY ŞEKİLLERİ, İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
 • YER ALTI ZENGİNLİKLERİ
 • DEMOGRAFİ VE GÖÇ
 • EKONOMİ

B - KASTAMONU İLİ HAKKINDA

 • ADININ KAYNAĞI VE TARİHÇESİ
 • COĞRAFİ YERİ VE SINIRLARI
 • İDARİ YAPISI
 • YÜZEY ŞEKİLLERİ, İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
 • DEMOGRAFİ VE GÖÇ
 • EĞİTİM
 • MESKEN
 • Kastamonu Kalesi
 • Saat Kulesi
 • Nasrullah Cami
 • EKONOMİ

C - ARAÇ İLÇESİ HAKKINDA

 • ADININ KAYNAĞI VE TARİHÇESİ
 • COĞRAFİ YERİ VE SINIRLARI
 • DEMOGRAFİ
 • EKONOMİ
 • ULAŞIM

D - AKINCILAR KÖYÜ HAKKINDA

 • ADININ KAYNAĞI VE TARİHÇESİ
 • COĞRAFİ YERİ VE SINIRLARI
 • DEMOGRAFİ
 • EKONOMİ
 • ULAŞIMADININ KAYNAĞI VE TARİHÇESİ
 • YERLEŞME ŞEKLİ, COĞRAFİ YERİ VE SINIRLARI
 • YERALTI VE YERÜSTÜ ZENGİNLİKLERİ .
 • İKLİMİ, BİTKİ ÖRTÜSÜ VE YABANÎ HAYVAN TÜRLERİ
 • İDARİ YAPI
 • ULAŞIM
 • ETNİK ÖZELLİKLER VE DİN
 • DİL (LİSAN) GALATLARI VE LÂKAPLAR
 • ALT YAPI HİZMETLERİ
 • KÖYDEKİ ORTAK KAMU MALLARI
 • KÖYDEKİ TİCARİ ÜNİTELER
 • KOOPERATİF
 • KÖYDE AÇILAN SÜRELİ KURSLAR VE BİLİNEN EL MAHARETLERİ
 • POSTA-GAZETE
 • SÜNNET
 • GİYİM
 • BESLENME
 • KUTLAMALAR, TÖRENLER VE BAYRAMLAR
 • Ramazan Bayramı
 • Kurban Bayramı
 • Cenaze Töreni
 • Yağmur Duası
 • SAĞLIK
 • DOĞUM
 • TEMİZLİK
 • KÖYDE MEYDANA GELEN AFETLER

IV.BÖLÜM - DEMOGRAFİK YAPI

 • HANE BAŞKANLARININ ÖZELLİKLERİ

Statü, yaş ve doğum yeri
Eğitimi
Medeni hâli
Çalışma durumu
Ebeveyn ve kardeş durumu

 • HANEYİ OLUŞTURAN BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ
  Hane nüfusu
  Statü, yaş ve doğum yeri
  Medeni hâli
  Eğitimi
  Çalışma durumu

V.BÖLÜM - EVLİLİK

 • KONUŞULANIN MEDENİ HALİ VE EVLİLİK ÖZELLİKLERİ
 • EVLİLİK AŞAMASINDA YAPILAN TÖRENLER

Kız kınası
Erkek kınası
Düğün yemeği
Hak alma
Düğün
Guyo koyma
Duvak (Semet etme)
Üç günlük

VI.BÖLÜM - GÖÇ

 • GÖÇÜN YÖNLERİ
 • GÖÇ TİPLERİ
 • GÖÇÜN GRUPLANDIRILMASI
 • TÜRKİYE''DE GÖÇ
 • A-KONUŞULANIN GÖÇ ETME DURUMU
 • A/1-DÖNÜŞÜMLÜ GÖÇ EDENLER

Göç etme sayısı
Göç ettiği yer
Göç etme nedeni
Göç ettiği yerde yaptığı iş
Göç ettiği yerden geri dönme nedeni

 • A/2-KADEMELİ GÖÇ EDENLER

Göç etme sayısı
Göç ettiği yer
Göç etme nedeni
Göç ettiği yerde yaptığı iş
Göç ettiği yerden geri dönme nedeni

 • B-HANEDEN GÖÇ EDENLERİN GÖÇ ETME DURUMU

Göç eden kişi sayısı
Göç edenlerin statüsü
Göç etme yaşı
Göç ettiği yer
Göç etme nedeni

VII.BÖLÜM - MESKEN

 • BİNALARIN YAPIMINDA KULLANILAN YAPI MALZEMELERİ
 • YAPI ŞEKLİ VE EVDE BULUNAN ÜNİTELER

VIII.BÖLÜM - EKONOMİ

 • KONUŞULANIN EKONOMİK FAALİYETLERİ

1-Hayatı boyunca çalışma durumu

2-Şu anda çalışma durumu

 • DİĞER HANE ÜYELERİNİN EKONOMİK FAALİYETLERİ
 • HANENİN GEÇİMİNİN TEMİN EDİLDİĞİ ALANLAR

a-Tarım

b-Doğrudan gelir desteği

c-Hayvancılık

d-Orman

e-Yardım ve kredi

 • YILLIK GELİR
 • DİĞER EKONOMİK FAALİYETLER

Üye olunan kooperatifler

Başka evi olma durumu

Sahip olunan araç ve aletler

Aylık ödenilen fatura bilgileri

 

IX.BÖLÜM - KANAAT VE TUTUMLAR

 • SİGARA VE İÇKİYE OLAN YAKLAŞIM

a-Sigara içme durumu

b-İçki içme durumu

 • İLETİŞİM ARAÇLARINI KULLANMA VE SOSYO-KÜLTÜREL AKTİVİTELERE KATILIM

a-Şans oyunu oynama

b-Gazete okuma ve satın alma

c-Televizyon izleme

d-Radyo dinleme

e-Kahveye gitme

f-Sinema ve tiyatroya gitme

 • ÇOCUKLARLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER

1-Tercih edilen çocuk sayısı

2-Tercih edilen çocuk cinsiyeti

3-Çocukların eğitilmesi

4-Erkek çocuğun evlilik yaşı

5-Kız çocuğun evlilik yaşı

 • DİNİ VE SOSYAL UNSURLARA İNANIŞ

a-Uğur

b-Kader

c-Büyü

d-Muska

e-Fal

f-Adak adama

g-Kurşun döktürme

h-Nazar

 • YAŞAMAYI TERCİH ETTİĞİ YER VE NEDENLERİ

 

X.BÖLÜM - ETNOGRAFİK BELGELEME ÇALIŞMALARI

1-KÖYLÜ BİR KADININ GÜNLÜK YAŞAMI

2-KÖYLÜ BİR ERKEĞİN GÜNLÜK YAŞAMI

Hafta içi

Hafta sonu

Hasat zamanı ve iş bölümü

3-ETLİ EKMEK YAPIMI

Kullanılan aletler

1.aşama/Hamur kıvamına getirme

2.aşama/İç malzemenin hazırlanışı

3.aşama/Sacın hazırlanması

4.aşama/Etli ekmeğin pişirilmesi

 

XI.BÖLÜM - KÖYLÜ KADINA BAKIŞ

XII.BÖLÜM - SONUÇ VE ÖNERİLER

Sonuç

Ulaşılan Hipotezler

XIII.BÖLÜM - BİBLİYOGRAFYA (KAYNAKÇA)

Bibliyografya (Kaynakça)

Positive SSL