2. Antropoloji Öğrenci Kongresi

16-17 Mayıs 2013

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andıç Kültür Merkezi, Van

Etkinliğin Amacı
Türkiye'de Antropoloji eğitimi alan öğrencileri ve bu alanla ilgilenen bireyleri bir araya getirmek ve çalışmaları için uygun bir platform oluşturmaktır. Antropoloji alanında eğitim gören öğrenciler ve alanla ilgilenen bireyler arasında bilgi paylaşımının sağlanması ve bazı sorunlara çözüm aranması amaçlanmaktadır.

Etkinliğin Hedefleri
Antropolojik çalışmalar yurt geneline duyurularak daha aktif hale getirilecek, katılımcılar diğer öğrencilerin hangi konularla ilgilendiğini ve bu konularda hangi bakış açısına sahip olduklarım birebir görebilecektir. Antropoloji alanında yer alabilecek her türlü çalışmanın kabul edileceği; lisans, lisansüstü ve mezun düzeyinde olan bireylerin çalışmalarını sunma ve tartışma olanağı bulabileceği bir kongre olması hedeflenmektedir. Ayrıca, kongrenin kapanışında, yapılan oylama sonucunda en çok oyu alan üniversite bir sonra ki kongrenin düzenlenmesi görevini üstlenecektir. Kongre'nin 2 senede bir düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Bildiri Konuları ve Değerlendirilmesi
Antropoloji Öğrencileri Kongresi'nde sunulacak sözlü ve poster bildiriler için antropoloji alanıyla ilgili çalışmalar kabul edilecektir. Konu seçimi tamamen sözlü veya poster bildiriyi hazırlanacak bireyin tercihine bırakılmıştır. Değerlendirmede akademik denetim bulunmamaktadır. Topluluğumuz tarafından belirlenmiş olan Düzenleme Kurulu sözlü veya poster bildiri özetlerini değerlendirecektir.

Bildirilerin daha önce herhangi bir yerde sunulmamış veya bastırılmamış olması gerekmektedir. Kongrede yer alacak sözlü veya poster bildiriler kongre bildiri kitabında yayınlanacaktır.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları
1. Başlık büyük harflerle Times New Roman karakterinde 12 punto ve bold olmalıdır. Özetlerin metin kısmı 12 punto Times New Roman karakterinde tek satır aralığına göre yazılmalıdır.
2. Yazarların ad ve soyadı bildiri başlığının altında sağa yanaşık olmalıdır.
3. Yazarlara ait kurum ve iletişim bilgisi dipnot olarak verilmelidir.
4. Özette bildirinin amacı ve yöntemi açıkça belirle nmis olmalıdır.
5. Özetler Türkçe hazırlanmalı ve her biri 250 sözcüğü aşmamalıdır.
6. Özetlere 3-5 anahtar sözcük eklenmelidir.

Hazırlanan bildiri özetleri 8 Nisan 2013 tarihine kadar Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. e-postası yoluyla ulaştırılmalıdır.

Kongre Düzenleme Kurulu
Hamit Cem HAYZARAN (Kongre Sekreten)
Banş KARADAĞ
Hayrunnisa ÖZALPER
Şakir TURAL
Ahmet IŞIK
Hikmet YEŞİLLİBAŞ
Mehmet Akif KOCADENİZ
Didem YAĞIZ
Süleyman ŞAVLI
Furkan TORGUT
Figen ÖZDEMİR

Positive SSL