Türk toplumuna ait güncel antropometrik değerlerin saptanması amacıyla ülke genelinde 2004-2005 yıllarında antropometrik bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir.

Türk İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen örneklem dahilinde, şehir merkezi ve kırsal alanları kapsayan toplam 14 il, 14 ilçe ve 28 köyden elde edilen 20-65 yaş aralığındaki 2100 bireyin (1050 erkek ve 1050 kadın) antropometrik ve sosyoekonomik verileri değerlendirilmiştir.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Erksin GÜLEÇ, Galip AKIN, Mehmet SAĞIR, Başak KOCA ÖZER,Timur GÜLTEKİN, Yener BEKTAŞ tarafından kaleme alınan makalede alan araştırmasının sonuçlarına yer verilmiştir.

Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Dergisi''nde yayınlanan makaleye ulaşmak için tıklayınız...

Positive SSL