Sağlık için Sosyal Bilimler Derneği (SASBİL), Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC) işbirliğiyle, Ocak-Şubat 2013 döneminde sağlık alanında çalışan araştırmacılar için bir niteliksel yöntem kursu sunacaktır.

Sosyal bilimler 20. Yüzyıl’ın son çeyreğinden itibaren niceliksel araştırmanın tek ve ideal yöntem olduğu düşüncesinden giderek uzaklaşmış ve bir çok alanda niteliksel araştırmalara da ağırlık vermeye başlamıştır. 1990’lardan itibaren, sağlık bilimlerinin de niteliksel araştırmalara ilgi duymasıyla, bu yöntemlerin kullanım alanı önemli ölçüde genişlemiştir. Sosyal bilimciler ve sağlıkçılar arasındaki işbirliğini hedefleyen SASBİL, niteliksel araştırma yöntemlerinin bilgi ve kullanımının yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı, bu doğrultuda kurslar düzenlemeyi kendisi için görev kabul etmiştir.
    
SASBİL’in ilk kursunu düzenlediği 2002 yılından bu yana Türkiye’de sağlık alanında niteliksel araştırmalar bir hayli yaygınlık kazanmıştır. Araştırmacıların teknik gereksinimleri de farklılaşmaktadır. Konuyla ilk kez ilgilenecek olanların yanında belirli bir niteliksel araştırma deneyimi olan, ancak projelerinin kimi aşamalarıyla ilgili bilgi ve görüş paylaşmak isteyen araştırmacılar da mevcuttur. Bu gelişmeye uygun olarak yeni kursumuz modüler bir yapıda planlanmıştır ve her araştırmacı kendisi için gerekli gördüğü modüle/modüllere katılabilecektir. Modüller küçük gruplarla ve interaktif yöntemle gerçekleştirilecektir. Kurs programının amacı araştırmalarında sosyal bilimlerin niteliksel yöntemlerinden yararlanmak isteyen sağlık araştırmacılarının bu yöntemlerin temel kuramsal kabulleri, uygulama alanları ve uygulama ilkeleri konusunda bilgilenmeleridir.

Ocak-Şubat 2013 programı

Modül 1: Niteliksel Araştırma Yöntemlerine Giriş - 26-27 Ocak 2013, Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Öğrenim hedefleri:

Bu kursun katılımcıları niteliksel yöntemin

1.Kuramsal temellerini tanımlar;
2.Başlıca araştırma tasarımlarını tanımlar;
3.Nitelik kurallarını tanımlar ve tartışır;
4.Karma yöntemi tanımlar ve kullanım alanlarını belirler;
5.Araştırma politikalarını ve bilimsel toplulukların araştırmalar üzerindeki belirleyiciliğini açıklar ve tartışır.

Konular:

1.Farklı metodolojik yaklaşımlar
2.Niteliksel yöntemin kuramsal temelleri
3.Niteliksel araştırma tasarımları ve veri oluşturma teknikleri (giriş)
4.Niteliksel araştırmalarda nitelik (araştırmacının tutumu, araştıran-katılımcı ilişkisi, güvenilirlik ve özgünlük, etik kurallar)
5.Karma yöntem (özellikler, kullanım yerleri ve ilkeleri)
6.Araştırmaların biçimlenmesinde bilimsel toplulukların rolü ve araştırma politikaları

Öğrenim teknikleri: Eğitmen sunumları ve grup tartışmaları

Modül 2: Niteliksel Araştırma: Tasarım ve Veri Oluşturma - 2-3 Şubat 2013, Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Öğrenim hedefleri:

Bu kursun katılımcıları,

1.Niteliksel bir araştırma tasarımlayabilir;
2.Niteliksel gözlem tekniğini kullanım alanları, temel özellik ve ilkeleriyle tanımlar ve açıklar;
3.Niteliksel gözlem formu oluşturur;
4.Odak grup görüşmelerinin niteliklerini, kullanım alanları ve ilkelerini, veri döküm tekniğini tanımlar ve açıklar;
5.Odak grup rehber formu oluşturur;
6.Bireysel niteliksel görüşmelerin niteliklerini, kullanım alanları ve ilkelerini, veri döküm tekniğini tanımlar ve açıklar;
7.Niteliksel görüşme rehber formu oluşturur;

Konular:

1.Araştırma tasarımı (araştırma soruları, tasarım seçimi, örneklem kriterleri)
2.Gözlem tekniği (özellikler, kullanım yerlerine göre teknik seçimi, gözlem formu hazırlama, gözlem notları, uygulama, etik kurallar
3.Odak grup görüşmeleri (özellikler, kullanım yerlerine göre teknik seçimi, rehber form hazırlama, katılımcı seçimi, uygulama, etik kurallar, transkripsiyon)
4.Bireysel niteliksel görüşmeler (özellikle, kullanım yerlerine göre teknik seçimi, rehber form hazırlama, katılımcı seçimi, uygulama süreçleri, etik kurallar, transkripsiyon)

Öğrenim teknikleri: Eğitmen sunumları; grup tartışmaları; sınıf içi uygulamalar. Bu modülde katılımcılar gözlem tekniğini büyük grup halinde çalıştıktan sonra iki gruba ayrılacak ve dönüşümlü olarak hem odak grup görüşmeleri hem de bireysel niteliksel görüşmelere konusunda bilgilenecektir.

Modül 3: Niteliksel Araştırma: Veri Analizi ve Raporlama - 9-10 Şubat 2013, Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Öğrenim hedefleri:

Bu kursun katılımcıları,

1.Niteliksel verilerin kodlanma yöntemini açıklar;
2.Bir veri metin üzerinde kodlama yapar;
3.Niteliksel veri analizinin temel ilkelerini açıklar;
4.Veri analizinde bilgisayardan yararlanır;
5.Verilerin yorumlanması ve raporlanması için uyulacak ikeleri tanımlar ve tartışır.

Konular:

1.Niteliksel veri dökümlerinin kodlanması
2.Veri analizi
3.Veri analizinde bilgisayar kullanımı
4.Raporlama (rapor planı, bulguların yorumlanması, rapor dili, etik kurallar)

Öğrenim teknikleri: Eğitmen sunumları; grup tartışmaları; sınıf içi uygulamalar.

Kurs katılım ücreti herbir modül için 108 TL (%8 KDV Dahil) olarak belirlenmiştir.

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Gürbüz Barlas Konferans Salonu Güzelbahçe Sok. No.20, Nişantaşı, İSTANBUL

Başvuru: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. - Kurs başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız...

Not: Katılımcı listesi başvuru sırasına göre oluşturulacaktır.

Positive SSL