Bu yazı, alan araştırması deneyimlerine odaklanan derleme kitabı Etnografik Hikâyeler: Türkiye’de Alan Araştırması Deneyimleri’nin (Harmanşah ve Nahya, 2016) ortaya çıkışı ve bir sene içerisinde yaşadığı serüvenin hikayesidir.

Hacettepe Üniversitesi "Tıp ve Sağlık Bilimleri Bilim Kurulu" tarafından düzenlenen "5. Disiplinlerarası Beyin Fırtınası Toplantısı"nda (27 Şubat 2018) genetik ve hastalıklar, DNA/antik DNA (aDNA) konularındaki sunumlara yer verildi.

İnsanlık tarihini araştıran disiplinlerarası Antropoloji bilimi için fosillerin önemi büyüktür. Fosiller dünyanın oluşumundan bu yana yaşamış olan (binlerce, milyonlarca hatta milyarlarca yıl öncesinden); tek hücreli – çok hücreli, makro-mikro, bitki-hayvan, denizel-karasal, insan hayvan gibi her türlü organizmaya ait taşlaşmış kalıntılardır.

İnsan, biyolojik ve kültürel gelişme sürecinde, taş çağından tarım devrimine kadar, dört önemli dönüm noktası geçirmiştir.

Antropoloji: Dünyadaki yaklaşık on milyon canlı türünden, yarattığı kültürü ile çevreye uyum sağlayarak varlığını sürdürebilen tek canlı türü olan insanı konu almaktadır. Bununla birlikte Antropoloji, gerek günümüz toplumları, gerekse geçmişte yaşamış toplumları biyolojik ve kültürel açıdan karşılaştırmalı olarak inceleyip, farklılık ve benzerliklerini ortaya koyarak, geçmişle günümüz arasında bağlantı kurmaya çalışmaktadır.

Strony internetowe
Positive SSL