Sitemizin bu bölümünde Antropolog Aslı İNAM tarafından, 2009 yılında tamamlanan ve Sinop İli''nin Saraydüzü İlçesi''ne bağlı olan Tepeköy''de gerçekleştirilen araştırma sonrasında hazırlanan lisans bitirme çalışmasını bulacaksınız. Aşağıda, gerçekleştirilen araştırma sonrasında hazırlanan lisans bitirme çalışmasından bazı bölümler yer almaktadır.

Aslı İNAM'ın özgeçmişine ulaşmak için tıklayınız...

 

Bu alan araştırmasına referans vermek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.
Referans verme konusunda gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz.

http://www.antropoloji.net/index.php?option=com_content&view=article&id=408:kirsalda-kadinin-yuzu-sinop-sarayduzu-tepekoy-alan-arastirmasi&catid=79&Itemid=481

Antropoloji.Net

ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

Tablo Listesi

Özel Amaçlı Tablo Listesi

Grafik Listesi

Yazı İçinde Geçen Haritalar

Fotoğraf Listesi

Görsel Belgeleme Fotoğraf Listesi

İnsanoğlu’nun Serüveni


I. BÖLÜM - ANTROPOLOJİ HAKKINDA

Giriş

II. BÖLÜM - ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI VE METODOLOJİ

Metodoloji

Genel Bilgi

Araştırmada İzlenen Yöntem

Konu Seçimi

Konu Oluşumu ve Olgunlaşması

Ön Araştırma

Saraydüzü Ön Araştırması

Konu-Problemin Sınırlandırılması

Coğrafi Sınırlandırma

Zaman Olarak Sınırlandırma

Konu Olarak Sınırlandırma

Araştırmada Kullanılan Yöntem ve Tekniklerin Sınıflandırılması

Mülakat Sorularının Hazırlanması

Mülakatların Uygulanması

Saha Metodolojisi

Toplanan Verilerin Gruplandırılması

Sınıflama ve Döküm

Sunum ve Tablo

Raporun Hazırlanması

Çalışmada Kullanılan Teknik Ekipmanlar ve Programlar

 

III. BÖLÜM-ÇALIŞMA YAPILAN BÖLGE HAKKINDA

Sinop Genel Özellikleri

Karadeniz Bölgesi

Coğrafi Alan ve Nüfus

İklim ve Bitki Örtüsü

Akarsu-Göl-Ada…

Ekonomi ve Sanayi

Turizm ve Ulaşım

Sinop

Sinop Adı

Coğrafi Konumu ve Jeolojik Yapısı

İklim ve Bitki Örtüsü

Sinop İlçeleri- Nüfus ve Yerleşim

Sinop Yemekleri

Turizm

Saraydüzü

Tarihi

Coğrafi Yapısı

Köyleri

Ekonomisi

Sanayi ve Ticaret

Tarım ve Hayvancılık

Turizm

Eğitim-Sağlık ve Spor

 

IV. BÖLÜM- ÇALIŞMA YAPILAN KIRSAL ALAN HAKKINDA

Tepeköy Genel Bilgiler

Köy Konumu

Köy Tarihi

Ulaşım

Köyde Var Olan İmkanlar

Köyde Var Olan Kamu Malları

Köyde Var Olan Ticari Üniteler

Köyde Sosyal Yaşam

Giyim-Kuşam

 

V. BÖLÜM- DEMOGRAFİK YAPI VE KONUŞULANIN ÖZELLİKLERİ

Hane Kavramı ve Ana Ayrım

Hane Nüfusu

Konuşulanın Özellikleri

Yaş Yapısı

Doğum Yeri Yapısı

Eğitim Yapısı

Medeni Durum Yapısı

Çalışma Hayatının Özellikleri

Kardeş Yapısı

 

VI. BÖLÜM- EVLİLİK

Evlilik

Evlilik Yaşı, Nikah Şekli ve Eş Seçimi

Evliliğin Geçtiği Aşamalar ve Özellikleri

Evlenen Çiftin İlk Yerleşme Yeri

 

VII. BÖLÜM- GÖÇ

Göç

VIII. BÖLÜM- DOĞUM

Doğum

Gebelik Durumu

Ölen Çocukların Kompozisyonu

Çocuk Bakımı

 

IX. BÖLÜM- SÜNNET

Sünnet

 

X. BÖLÜM- BESLENME

Beslenme

 

XI. BÖLÜM- SAĞLIK VE TEMİZLİK

Sağlık ve Temizlik

 

XII. BÖLÜM- EKONOMİ

Ekonomi

 

XIII. BÖLÜM- HAYVANCILIK

Hayvancılık

 

XIV. BÖLÜM- KANAAT VE TUTUMLAR

Kanaat ve Tutumlar

Konuşulan Kadınların Kafa Yapıları ve Kişilik Özellikleri

Kurulan Hipotezler

 

XV. BÖLÜM - SONUÇ VE ÖNERİLER


Sonuç

Öneriler

 

XVI. BÖLÜM- GÖRSEL BELGELEME ÇALIŞMASI

Görsel Belgeleme Çalışması- Un Helvası


Kaynakça


Ekler

Sitemizin bu bölümünde Antropolog Oya TOPDEMİR tarafından, 2006 yılında tamamlanan, Kastamonu İli''nin Araç İlçesi''ne bağlı olan Akıncılar Köyü''nde gerçekleştirilen araştırma sonrasında hazırlanan lisans bitirme çalışmasını bulacaksınız. Aşağıda, gerçekleştirilen araştırma sonrasında hazırlanan lisans bitirme çalışmasından bazı bölümler yer almaktadır.

Oya TOPDEMİR''in özgeçmişine ulaşmak için tıklayınız...

***

ÖNSÖZ

TEŞEKKÜR

SUNU

KISALTMALAR

FOTOĞRAFLARIN LİSTESİ
TABLOLARIN LİSTESİ
ÖZEL AMAÇLI VE YAZI İÇERİSİNDE GEÇEN TABLOLARIN LİSTESİ
GRAFİKLERİN LİSTESİ
HARİTA VE KROKİLERİN LİSTESİ

İÇİNDEKİLER

I.BÖLÜM - ANTROPOLOJİ HAKKINDA

 • TOPLUMSAL BİLİMLER VE ANTROPOLOJİ
 • ANTROPOLOJİNİN ALT DİSİPLİNLERİ

II.BÖLÜM - ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI VE METODOLOJİ

 • ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI VE METODOLOJİ
 • 1-SAHA ÖNCESİ YAPILAN ÖN ARAŞTIRMA

a-Konu seçimi
b-Ön araştırma
c-Problemin sınırlandırılması
d-Örnek seçimi
e-Mülakat sorularının hazırlanması

 • 2-SAHADA VERİ TOPLAMA AŞAMASI

Mülakat uygulaması

 • 3-SAHA SONRASI YAPILAN AŞAMALAR

a-Araştırmada elde edilen verilerin gruplandırılması
b-Araştırmada elde edilen verilerin tasnifi (Döküm)
c-Elde edilen frekanslardan tabloların yapılması
d-Raporun yazılması

 • ÇALIŞMA ORGANİZASYONUMUZ

III.BÖLÜM - A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

 • TARİHÇESİ
 • COĞRAFİ YERİ VE SINIRLARI
 • YÜZEY ŞEKİLLERİ, İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
 • YER ALTI ZENGİNLİKLERİ
 • DEMOGRAFİ VE GÖÇ
 • EKONOMİ

B - KASTAMONU İLİ HAKKINDA

 • ADININ KAYNAĞI VE TARİHÇESİ
 • COĞRAFİ YERİ VE SINIRLARI
 • İDARİ YAPISI
 • YÜZEY ŞEKİLLERİ, İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
 • DEMOGRAFİ VE GÖÇ
 • EĞİTİM
 • MESKEN
 • Kastamonu Kalesi
 • Saat Kulesi
 • Nasrullah Cami
 • EKONOMİ

C - ARAÇ İLÇESİ HAKKINDA

 • ADININ KAYNAĞI VE TARİHÇESİ
 • COĞRAFİ YERİ VE SINIRLARI
 • DEMOGRAFİ
 • EKONOMİ
 • ULAŞIM

D - AKINCILAR KÖYÜ HAKKINDA

 • ADININ KAYNAĞI VE TARİHÇESİ
 • COĞRAFİ YERİ VE SINIRLARI
 • DEMOGRAFİ
 • EKONOMİ
 • ULAŞIMADININ KAYNAĞI VE TARİHÇESİ
 • YERLEŞME ŞEKLİ, COĞRAFİ YERİ VE SINIRLARI
 • YERALTI VE YERÜSTÜ ZENGİNLİKLERİ .
 • İKLİMİ, BİTKİ ÖRTÜSÜ VE YABANÎ HAYVAN TÜRLERİ
 • İDARİ YAPI
 • ULAŞIM
 • ETNİK ÖZELLİKLER VE DİN
 • DİL (LİSAN) GALATLARI VE LÂKAPLAR
 • ALT YAPI HİZMETLERİ
 • KÖYDEKİ ORTAK KAMU MALLARI
 • KÖYDEKİ TİCARİ ÜNİTELER
 • KOOPERATİF
 • KÖYDE AÇILAN SÜRELİ KURSLAR VE BİLİNEN EL MAHARETLERİ
 • POSTA-GAZETE
 • SÜNNET
 • GİYİM
 • BESLENME
 • KUTLAMALAR, TÖRENLER VE BAYRAMLAR
 • Ramazan Bayramı
 • Kurban Bayramı
 • Cenaze Töreni
 • Yağmur Duası
 • SAĞLIK
 • DOĞUM
 • TEMİZLİK
 • KÖYDE MEYDANA GELEN AFETLER

IV.BÖLÜM - DEMOGRAFİK YAPI

 • HANE BAŞKANLARININ ÖZELLİKLERİ

Statü, yaş ve doğum yeri
Eğitimi
Medeni hâli
Çalışma durumu
Ebeveyn ve kardeş durumu

 • HANEYİ OLUŞTURAN BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ
  Hane nüfusu
  Statü, yaş ve doğum yeri
  Medeni hâli
  Eğitimi
  Çalışma durumu

V.BÖLÜM - EVLİLİK

 • KONUŞULANIN MEDENİ HALİ VE EVLİLİK ÖZELLİKLERİ
 • EVLİLİK AŞAMASINDA YAPILAN TÖRENLER

Kız kınası
Erkek kınası
Düğün yemeği
Hak alma
Düğün
Guyo koyma
Duvak (Semet etme)
Üç günlük

VI.BÖLÜM - GÖÇ

 • GÖÇÜN YÖNLERİ
 • GÖÇ TİPLERİ
 • GÖÇÜN GRUPLANDIRILMASI
 • TÜRKİYE''DE GÖÇ
 • A-KONUŞULANIN GÖÇ ETME DURUMU
 • A/1-DÖNÜŞÜMLÜ GÖÇ EDENLER

Göç etme sayısı
Göç ettiği yer
Göç etme nedeni
Göç ettiği yerde yaptığı iş
Göç ettiği yerden geri dönme nedeni

 • A/2-KADEMELİ GÖÇ EDENLER

Göç etme sayısı
Göç ettiği yer
Göç etme nedeni
Göç ettiği yerde yaptığı iş
Göç ettiği yerden geri dönme nedeni

 • B-HANEDEN GÖÇ EDENLERİN GÖÇ ETME DURUMU

Göç eden kişi sayısı
Göç edenlerin statüsü
Göç etme yaşı
Göç ettiği yer
Göç etme nedeni

VII.BÖLÜM - MESKEN

 • BİNALARIN YAPIMINDA KULLANILAN YAPI MALZEMELERİ
 • YAPI ŞEKLİ VE EVDE BULUNAN ÜNİTELER

VIII.BÖLÜM - EKONOMİ

 • KONUŞULANIN EKONOMİK FAALİYETLERİ

1-Hayatı boyunca çalışma durumu

2-Şu anda çalışma durumu

 • DİĞER HANE ÜYELERİNİN EKONOMİK FAALİYETLERİ
 • HANENİN GEÇİMİNİN TEMİN EDİLDİĞİ ALANLAR

a-Tarım

b-Doğrudan gelir desteği

c-Hayvancılık

d-Orman

e-Yardım ve kredi

 • YILLIK GELİR
 • DİĞER EKONOMİK FAALİYETLER

Üye olunan kooperatifler

Başka evi olma durumu

Sahip olunan araç ve aletler

Aylık ödenilen fatura bilgileri

 

IX.BÖLÜM - KANAAT VE TUTUMLAR

 • SİGARA VE İÇKİYE OLAN YAKLAŞIM

a-Sigara içme durumu

b-İçki içme durumu

 • İLETİŞİM ARAÇLARINI KULLANMA VE SOSYO-KÜLTÜREL AKTİVİTELERE KATILIM

a-Şans oyunu oynama

b-Gazete okuma ve satın alma

c-Televizyon izleme

d-Radyo dinleme

e-Kahveye gitme

f-Sinema ve tiyatroya gitme

 • ÇOCUKLARLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER

1-Tercih edilen çocuk sayısı

2-Tercih edilen çocuk cinsiyeti

3-Çocukların eğitilmesi

4-Erkek çocuğun evlilik yaşı

5-Kız çocuğun evlilik yaşı

 • DİNİ VE SOSYAL UNSURLARA İNANIŞ

a-Uğur

b-Kader

c-Büyü

d-Muska

e-Fal

f-Adak adama

g-Kurşun döktürme

h-Nazar

 • YAŞAMAYI TERCİH ETTİĞİ YER VE NEDENLERİ

 

X.BÖLÜM - ETNOGRAFİK BELGELEME ÇALIŞMALARI

1-KÖYLÜ BİR KADININ GÜNLÜK YAŞAMI

2-KÖYLÜ BİR ERKEĞİN GÜNLÜK YAŞAMI

Hafta içi

Hafta sonu

Hasat zamanı ve iş bölümü

3-ETLİ EKMEK YAPIMI

Kullanılan aletler

1.aşama/Hamur kıvamına getirme

2.aşama/İç malzemenin hazırlanışı

3.aşama/Sacın hazırlanması

4.aşama/Etli ekmeğin pişirilmesi

 

XI.BÖLÜM - KÖYLÜ KADINA BAKIŞ

XII.BÖLÜM - SONUÇ VE ÖNERİLER

Sonuç

Ulaşılan Hipotezler

XIII.BÖLÜM - BİBLİYOGRAFYA (KAYNAKÇA)

Bibliyografya (Kaynakça)

Sitemizin bu bölümünde Sosyal Antropolog Dilek ESEN (UÇAK) tarafından, 1999 yılı sonbaharında, Burdur İli''nin Altınyayla (Dirmil) İlçesi''ne bağlı olan Çörten Köyü''nde gerçekleştirilen araştırma sonrasında hazırlanan lisans bitirme çalışmasını bulacaksınız. Aşağıda, gerçekleştirilen araştırma sonrasında hazırlanan lisans bitirme çalışmasından bazı bölümler yer almaktadır.


Antropolojik Bakış Açısı İle Çörten Köyü

Sitemizin bu bölümünde Antropolog Julyanna ÇULHACI tarafından, 2005 yılında, Antalya İli''nin Gazipaşa İlçesi''ne bağlı olan ÇamlıcaKöyü''nde gerçekleştirilen araştırma sonrasında hazırlanan lisans bitirme çalışmasını bulacaksınız. Aşağıda, gerçekleştirilen araştırma sonrasında hazırlanan lisans bitirme çalışmasından bazı bölümler yer almaktadır.*

 

I. BÖLÜM

GİRİŞ
ANTROPOLOJİ
TÜRKİYE’ DE ANTROPOLOJİ VE GELİŞİMİ
ANTROPOLOJİ VE KÖY TOPLUMLARI
KIRSAL ALANIN NEDEN İNCELENDİĞİ

 

II. BÖLÜM

METODOLOJİ
ARAŞTIRMADA KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER

 • 1-KONU SEÇİMİ
 • 2-ÖN ARAŞTIRMA
 • 3-KONU VE PROBLEMİN SINIRLANDIRILMASI
 • 4-ÖRNEK SEÇİMİ
 • 5-MÜLAKAT SORULARININ HAZIRLANMASI
 • 6-MÜLAKAT UYGULAMASI
 • 7-TOPLANAN VERİLERİN GRUPLANDIRILMASI
 • 8-TASNİF VE DÖKÜM
 • 9-TAKDİM VE TABLO
 • 10-YAZIYLA ANLATIM VE RAPORUN HAZIRLANMASI

 

III. BÖLÜM

AKDENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

 • KONUMU VE SINIRLARI
 • İLLERİ
 • İKLİMİ- BİTKİ ÖRTÜSÜ
 • NÜFUS VE YERLEŞME
 • YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

 

IV. BÖLÜM

ARAŞTIRMANIN YAPILDIĞI ANTALYA İLİ HAKKINDA

 • ADININ KÖKENİ TARİHİ
 • SINIRLARI
 • İKLİMİ
 • COĞRAFİ KONUMU
 • NÜFUSU
 • AKARSULARI
 • TURİZM
 • ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ

 

V. BÖLÜM

ARAŞTIRMANIN YAPILDIĞI GAZİPAŞA İLÇESİ HAKKINDA

 • TARİHİ
 • COĞRAFYASI, İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
 • EKONOMİ
 • TARIM VE HAYVANCILIK
 • GAZİPAŞA’ DA MUZ
 • CARETTA CARETTA KAPLUMBAĞALARI
 • TURİZM
 • RESMİ KURUMLARI
 • KÖYLERİ

 

VI. BÖLÜM

ÇAMLICA KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ

 • İSMİNİN TARİHÇESİ
 • KONUMU
 • İKLİMİ
 • ULAŞIMI
 • DİL
 • DİN
 • ALTYAPI - YOL, SU, ELEKTRİK, TELEFON ÖZELLİKLER
 • KÖYÜN ORTAK KAMU MALLARI
 • SOSYO-KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ
 • GİYİM ALIŞKANLIKLARI
 • BESLENME ALIŞKANLIKLARI
 • GELENEKSEL YEMEKLERİ
 • TOPLUMSAL ÖDÜLLENDİRME VE CEZALANDIRMA
 • HİTAP VE YAKLAŞIMLAR
 • MEVSİME UYGUN YAPILAN HAZIRLIKLAR
 • DOĞUMDAN ÖLÜME YAŞANAN RİTÜELLER
 • DOĞUM
 • AD KOYMA
 • SÜNNET
 • ASKER UĞURLAMA VE KARŞILAMA
 • EVLİLİK
 • ÖLÜM

 

VII. BÖLÜM

 • DEMOGRAFİNİN TARİHİ
 • AİLE VE HANE HALKI KAVRAMI
 • HANE BAŞKANI KAVRAMI
 • ÇAMLICA KÖYÜNDE DEMOGRAFİK YAPI ÖZELLİKLERİ

 

VIII. BÖLÜM

 • EVLİLİK
 • TÜRK TOPLULUKLARINDA EVLİLİK
 • DÜĞÜN
 • NİKAH
 • ÇAMLICA KÖYÜNDE EVLİLİK

 

IX. BÖLÜM

 • GÖÇ
 • ÇAMLICA KÖYÜNDE GÖÇ

 

X. BÖLÜM

 • MESKEN
 • KIR MESKENLERİNİN ŞEKİLLENMESİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER
 • ÇAMLICA KÖYÜNDE MESKEN ÖZELLİKLERİ

 

XI. BÖLÜM

 • YAYLA
 • TÜRKİYE’ DE YAYLACILIK
 • GAZİPAŞA YAYLALARI
 • ÇAMLICA KÖYÜNDE YAYLA ÖZELLİKLERİ

 

XII. BÖLÜM

 • EKONOMİ
 • ÇAMLICA KÖYÜNÜN EKONOMİK ÖZELLİKLERİ

 

XIII. BÖLÜM

 • TURİZM
 • ÇAMLICA KÖYÜNÜN TURİZM ÖZELLİKLERİ

 

XIV. BÖLÜM

 • KANAAT VE TUTUMLAR

 

XV. BÖLÜM

ETNOGRAFİK BELGELEME ÇALIŞMASI

 • AŞ YAPIMI

*Yazar Özgeçmişi, İçindekiler, Önsöz ve Teşekkür, Yıldızların Altında, Sonuç, Öneriler ve kaynakça bölümlerine İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinden ulaşabilirsiniz.

Sitemizin bu bölümünde Sosyal Antropolog A. Hilal TUZTAŞ tarafından, 1999 yılı sonbaharında, Afyon Karahisar İli'nin Hocalar İlçesi''ne bağlı olan Uluköy Köyü''nde gerçekleştirilen araştırma sonrasında hazırlanan lisans bitirme çalışmasını bulacaksınız. Aşağıda, gerçekleştirilen araştırma sonrasında hazırlanan lisans bitirme çalışmasından bazı bölümler yer almaktadır.

 

Sosyal Antropolojik Açıdan Uluköy''ün Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Hayatı

 

Strony internetowe
Positive SSL